WELKOM

Welkom in het discussieforum van de Vereniging Ruilkring Hengelo

VRH.

De  V R H  is  een  lokaal ruilhandel stelsel  

gebaseerd  op  het wereldwijd bekende

LETSysteem.

[local exchance trading system]